Privacy- en cookiebeleid

Wie zijn wij?

Wij zijn {foto21}, met kantoor te Achturenplein 1 in 2845 Niel. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0809066310. In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt, en dit op basis van de toepasselijke data protectie en privacywetgeving. Wij houden ons aan de privacywetgeving over het verwerken van je gegevens en over het veilig waarborgen hiervan.

 

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes data die worden bewaard op je computer of mobiele toestel via je browser.

Waarom maken we gebruik van cookies?
Wij gebruiken bepaalde cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor een goede werking van de website, andere zorgen voor een betere gebruikservaring en sommige worden gebruikt voor analyse doeleinden.

Hoe kan je cookies op je computer of mobiel toestel beheren of verwijderen?
Alle grote internet browsers bieden de optie om cookies te beheren. We verwijzen je hiervoor verder naar de help-functie van de browser die je gebruikt. Indien je niet wenst dat onze website cookies plaatst op je computer of mobiel toestel, dan kan je dit instellen in je browser. Je dient er wel rekening met te houden dat wanneer je bepaalde cookies niet aanvaard, wij de goede werking van onze website niet kunnen garanderen.

 

Privacy

Welke gegevens slagen wij op?
De gegevens die je achterlaat in een van onze contact- of bestelformulieren.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van ons bedrijf en onze website. Contactgegevens die je achterlaat (bv. bij het invullen van ons contactformulier) worden niet langer bewaard dan nodig. Je kan, volledig kosteloos, een verzoek indienen om jouw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor direct marketing.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?
Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen je persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt: SSL for data transport. Verder proberen we ervoor te zorgen dat we je persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken je daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?
Je hebt het recht:

  • op informatie en inzage van jouw gegevens;
  • op verbetering van persoonsgegevens;
  • op verwijdering van jouw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
  • je persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm;
  • je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Tot slot heb je het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie over de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Contact
Indien je vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid of de verwerking van je persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.